Zaproszenie Informacje ogólne Program ramowy i naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia Rejestracja Zakwaterowanie Sponsorzy Patroni medialni English language version

 

Pliki do pobrania:

Drugi komunikat   (ok. 750 KB)
Formularz rejestracyjny  
Formularz zakwaterowania  
Wycieczka:   ulotka informacyjna,   formularz rezerwacji

Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Dokonanie rejestracji będzie możliwe również na miejscu, w trakcie trwania Kongresu.

Kompleksową obsługę Kongresu (rejestracja, zakwaterowanie, wystawianie rachunków i faktur VAT) prowadzi:

S.A.Z. S.A. Biuro Podróży First Class
ul. Nowowiejska 5, 00-643 Warszawa
tel.: +22 57 87 155, +22 57 87 156
tel.: +22 57 87 157, +22 825 29 05
fax: +22 825 95 81, +22 57 87 159
e–mail: kongres@firstclass.com.pl

 

1. Opłata rejestracyjna:

 • Członkowie PTK:      
 • do 01.04.2006 r.  
  po terminie:
  255 PLN
  316 PLN
  (opłata zawiera roczną prenumeratę ,,Kardiologii Polskiej'')
   
 • Pozostali uczestnicy:
 • do 01.04.2006 r.  
  po terminie:
  316 PLN
  377 PLN
  (opłata zawiera roczną prenumeratę ,,Kardiologii Polskiej'')
   
 • Opłata jednodniowa:
 •   100 PLN
   
 • Osoby towarzyszące:
 •   100 PLN
   
  Zwolnieni od opłat:
 • honorowi członkowie PTK
 • emerytowani członkowie PTK
 • studenci medycyny
 • pielęgniarki
 •  

  2. Opłata rejestracyjna obejmuje:

  – udział w obradach Kongresu,
  – materiały konferencyjne,
  – udział w otwarciu Kongresu i spotkaniu towarzyskim,
  – wstęp na wystawę firm,
  – roczną prenumeratę ,,Kardiologii Polskiej''.

   

  3. Opłata rejestracyjna jednodniowa obejmuje:

  – udział w obradach Kongresu,
  – udział w otwarciu Kongresu i spotkaniu towarzyskim,
  – wstęp na wystawę firm.

   

  4. Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

  – udział w otwarciu Kongresu i spotkaniu towarzyskim,
  – wstęp na wystawę firm.

   

  5. Warunki rezygnacji z uczestnictwa:
  osoba rezygnująca z uczestnictwa w kongresie jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Biura Podróży First Class wyłącznie w formie pisemnej.  W przypadku rezygnacji do dnia 31 sierpnia 2006 r. przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszonej o 40 PLN kosztów manipulacyjnych.  Po 31 sierpnia 2006 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaconych kosztów.

   

  6. Zmiana nazwiska zarejestrowanego uczestnika po 1 sierpnia wiąże się z opłatą manipulacyjną w wysokości 40 PLN.