Zaproszenie Informacje ogólne Program ramowy i naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia Rejestracja Zakwaterowanie Sponsorzy Patroni medialni English language version

 

Komitet naukowy:

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
      Prof. dr hab. med. Adam Torbicki

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
      Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego X Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
      Prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz

 

Członkowie Wykonawczego Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
      Prof. dr hab. med. Andrzej Beręsiewicz
      Prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
      Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz
      Prof. dr hab. med. Maria Trusz–Gluza
      Dr hab. med. Grażyna Brzezińska–Rajszys
      Dr hab. med. Dariusz Dudek
      Dr hab. med. Krzysztof Filipiak
      Dr hab. med. Zbigniew Kalarus

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący
      Prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz

Wiceprzewodniczący
      Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak
      Prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski

Sekretarz
      Lek. med. Krzysztof Chlebus

Skarbnik:
      mgr Agnieszka Wojtecka

Komisja referatowa
      Dr med. Marcin Gruchała
      Dr med. Andrzej Koprowski
      Dr med. Joanna Moryś
      Dr med. Wojciech Sobiczewski
      Dr med. Rafał Dworakowski
      Dr med. Joanna Wdowczyk–Szulc
      Lek. med. Jerzy Bellwon
      Lek. med. Rafał Gałąska
      Lek. med. Bartosz Curyłło
      Lek. med. Marcin Fijałkowski

Adres komitetu organizacyjnego:

Komitet Organizacyjny X Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
I Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. 058 349 25 00, 349 25 04, faks 058 346 12 01
e–mail: kongres2006@amg.gda.pl
www.kongres2006.ptkardio.pl