Zaproszenie Informacje ogólne Program ramowy i naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia Rejestracja Zakwaterowanie Sponsorzy Patroni medialni English language version

 

Kategorie tematyczne streszczeń (ogólne):

 1. Zaburzenia rytmu serca
 2. Niewydolność serca
 3. Niedokrwienie / Choroba wieńcowa
 4. Ostre zespoły wieńcowe
 5. Leczenie interwencyjne / Krążenie obwodowe / Udar mózgu
 6. Wysiłek fizyczny / Rehabilitacja
 7. Epidemiologia / Prewencja
 8. Nadciśnienie tętnicze
 9. Kardiomiopatie / Choroby osierdzia / Inne
 10. Wrodzone wady serca / Kardiologia dziecięca
 11. Kardiochirurgia
 12. Nauki podstawowe w kardiologii
 13. Metody obrazowania / Komputery w kardiologii
 14. Intensywna opieka kardiologiczna
Szczegółowe kategorie streszczeń dostępne są w formularzu zgłoszeniowym streszczeń na stronie www.ptkardio.konf.pl

 

Prezentacje ustne:
Czas przeznaczony na przedstawienie pracy: 10minut + 5 minut dyskusji. Każda z sal obrad będzie wyposażona w projektor multimedialny oraz komputer.
Prosimy o dostarczenie nośników z prezentacją wraz z opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz numer pracy do Pomieszczenia Przygotowawczego co najmniej 40 minut przed rozpoczęciem sesji, na której praca ma być prezentowana.
Prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point 2000 lub XP. Prezentacje inne niż Power Point powinny by zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający. Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pen-drive. Filmy powinny być zapisane formacie *.avi lub *. mpg (odtwarzane Windows Media Player) i mieć bezpośrednią ścieżkę (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Jeżeli filmy były kompresowane przez Divix lub Xivid i posiadają kodeki nowsze niż z sierpnia 2006, kodeki te powinny znaleźć się w folderze z prezentacją. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek, itp.
Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wykorzystanie do prezentacji własnego laptopa lub komputera.

Prezentacje plakatowe:
Sesje plakatowe będą się odbywały w piątek 22.09.2006 (sesje 1 i 2) oraz w sobotę 23.09.2006 (sesja 3). Wymiary plakatu: 120 (wysokość) x 90 (podstawa) cm. Plakat powinien zawierać tytuł pracy, nazwiska autorów i nazwę ośrodka, z którego pochodzi praca. Plakat należy umieścić w miejscu oznaczonym numerem pracy, a następnie zdjąć w godzinach podanych poniżej. Uprzejmie prosimy autorów o obecność przy plakacie w czasie przerwy kawowej. Plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę kongresu.

Prezentacje plakatowe moderowane:
Wybrane plakaty będą omawiame przed komisją. Prosimy autorów o przygotowanie 3 min prezentacji, po której nastąpi 2 min dyskusja w godzinach podanych poniżej.

Prezentacje plakatowe E-poster:
E-postery będą wyświetlane na monitorach LCD w sesjach plakatowych. Prezentacje powinny by przygotowane tak jak do prezentacji ustnej.
Prosimy o dostarczenie do Pomieszczenia Przygotowawczego nośników z prezentacją wraz z opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz numer pracy, co najmniej 40 minut przed rozpoczęciem sesji plakatowej, na której praca ma być prezentowana.
Podobnie jak plakaty moderowane również e-postery będą prezentowane (3min.) i dyskutowane (2 min.) przed komisją w godzinach podanych poniżej.

Sesje plakatowe:

sesja 1, piątek 22.09.2006:

sesja 2, piątek 22.09.2006: sesja 3, sobota 23.09.2006:

 

Instrukcja zgłaszania streszczeń:

Informacje dotyczące przygotowywanych streszczeń:
 1. Przesłane streszczenia (w języku polskim lub angielskim) nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach PTK.
 2. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń upływa z dniem 10.04.2006 roku; streszczenia nadsyłane po terminie nie będą przyjęte.
 3. Streszczenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez zarejestrowanie się i zalogowanie do Programu Rejestracji Streszczeń znajdującego się pod adresem: www.ptkardio.konf.pl.
 4. Streszczenia przesłane w innej formie nie będą rozpatrywane.
Informacje i wskazówki dotyczące programu rejestracji streszczeń:
 1. Program służy do przesyłania streszczeń naukowych drogą elektroniczną na Kongresy i Konferencje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 2. Z systemu mogą korzystać tylko osoby w nim zarejestrowane. Nowy użytkownik może się zarejestrować korzystając z opcji ,,Rejestracja''.
  W trakcie rejestracji należy podać dane personalne, wybrać identyfikator (np. nazwisko) oraz hasło. Identyfikator, jak i hasło powinno mieć co najmniej 5 liter. Następnie, już jako zarejestrowany użytkownik, uzyskujemy pełen dostęp do programu umożliwiającego elektroniczne do programu umożliwiającego elektroniczne przesłanie streszczenia naukowego.
 3. Dodanie nowego streszczenia lub modyfikacja danych są możliwe po zalogowaniu się w systemie. Logowanie znajduje się w ramce Zarejestrowany użytkownik.
 4. Bardzo prosimy o kompletne, poprawne i staranne wypełnianie danych.
 5. Prosimy używać polskich liter.
 6. Program wymaga zainstalowania przeglądarki Internet Explorer 5.5 lub nowszej.

 

Przyjęte prace prezentowane będą w formie ustnej, plakatowej lub elektronicznej (e–poster). Wymogi techniczne prezentacji zostaną podane wraz z informacją o akceptacji pracy do prezentacji.